Lirik Dan Chord Lolot - AstungkaraLirik Dan Chord Lolot - Astungkara

Intro G  C  Em  D  (2x)

G                C              Em       D
Kengken kabare jani pasawitran tiyange makasami
G                       C                           Em          D
Suwe sampun nenten kacunduk dumogi sami nemu rahayu
G              C  Em  D
Astungkara

G                   C                  Em          D
Ampurayang antuk galah boya ja malih kadi dumunan
G         C                          Em                D
Ane setata mresidayang manggihin ragane makejang
G                      C                            Em                D
Matimbang wirasa magending bareng sambilang matuakan
G      C                        Em          D
Pakedek lan pakenyum iraga ngelimurang manah

G  C  Em  D  (2x)

G                C              Em         D
Kengken kabare jani ape ke makejang makurenan
G           C                           Em             D
Idup miyasayang sentana ne dados harepang rerama
G                   C                  Em          D
Ampurayang antuk galah boya ja malih kadi dumunan
G                      C                        Em             D
Nyalanang swadarman tityang sane sampun kauningayang

G             C                 Em                    D
Kewala satya tetep elingan teken semayan metimpal
G            C                        Em      D
Dumogi selantang tuwuh iraga sida kacunduk malih
G             C                                  Em  D    
Astungkara ring galah sane becik sida kacunduk malih
G             C                                  Em    D
Astungkara ring galah sane rahayu sida kacunduk malih
G             C                                  Em  D
Astungkara ring galah sane becik sida kacunduk malih
G             C                                  Em    D
Astungkara ring galah sane rahayu sida kacunduk malih
G

Subscribe to receive free email updates:

2 Responses to "Lirik Dan Chord Lolot - Astungkara"